Nederlands

drs. Atse C. van der Hoek is Registeraccountant en Wirtschaftsprüfer (lid van het nederlandse NBA, Amsterdam en de duitse Wirtschaftsprüferkammer, Berlijn)

 

Mijn specialisme is het voor Nederlandse bedrijven makkelijker maken om in Duitsland zaken te doen. Door mijn Nederlandse universitaire opleiding (Universiteit van Amsterdam) en mijn kennis van het Duitse belastingsrecht ben ik bij uitstek een financieel specialist die u van dienst kan zijn. Ik kan u bijstaan (met adviezen) op het gebied van: 

 

1 uw belastingen:

 

inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting, gemeentebelasting

 

Wij adviseren u opdat u niet teveel belasting betaalt, wij verzorgen uw belastingaangifte en controleren uw belastingaanslag. 

 

2 uw boekhouding:

 

grootboek, lonen en de  jaarrekening

 

Wii kennen uw belasting- en arbeidsrechtelijke verplichtingen en wij bereiden de (regelmatige) betalingen aan de belastingdienst, uw medewerkers en de sociale instellingen voor.

Wij adviseren het midden- en kleinbedrijf, de vrije beroepen en particulieren.

 

accountantscontroles en/of bedrijfseconomische probleemstellingen:

 

twijfelt u over de juistheid van de u aangeboden financiële informatie ? Wilt u zekerheid over de bedrijfseconomische aanvaardbaarheid van kostenverdelingen en -berekeningen ?

 

Wij voeren bedrijfseconomische onderzoeken uit en geven bedrijfseconomische adviezen. Wij voeren voor u accountscontroles uit.

 

ondernemingsrecht:

 

wat is de ideale rechtsvorm voor uw onderneming bij oprichting, uitbreiding of anderszins

 

Wij kennen de risiko´s van de verschillende rechtsvormen en bepalen in samenwerking met u de juridisch en fiscaal optimale oplossing. 

 

 

U bereikt ons via:

 

telefoon xx 49 511 9805153

telefax xx 49 511 3745407

mobiel xx 49 160 96603969

e-mail info@wp-vanderhoek.de

 

Ons kantoor bevindt zich op enkele taxi-minuten van Hannover CS.

 

drs. Atse C. van der Hoek, Registeraccountant en Wirtschaftsprüfer

maakt gebruik van de software van marktleider DATEV eG.

Atse van der Hoek WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.